Onderzoekers melden de laatste jaren steeds vaker dat zeevogels, schildpadden en vissen allerlei kunststof voorwerpen inslikken die schadelijk zijn voor hun gezondheid of waaraan zij doodgaan. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om consumentenproducten die achteloos zijn weggegooid.

Een deel van dit afval bestaat echter uit kunststofgranulaat, plastic snippers (flakes) en poeder (micro plastics) welke in het milieu en de oceanen terecht gekomen is. Als dieren deze korrels opeten, blijven ze in hun spijs- verteringskanaal steken, waardoor ze ondervoed raken en uiteindelijk verhongeren.

Terwijl consumenten zelf verantwoordelijk zijn om de door hen gebruikte producten naar behoren weg te gooien, moet de industrie zich richten op een goede opvang van kunststofgranulaat, flakes en poeder dat wordt verwerkt om te voorkomen dat deze  in waterwegen en uiteindelijk in zee terechtkomen.

Het Operation Clean Sweep® programma helpt voor het milieuverantwoord management van kunststoffen over de gehele productketen. Het doel ervan is om  alle bedrijfsprocessen zo in te richten dat er uiteindelijk geen kunststofgranulaat, flakes of poeder per ongeluk in het milieu belanden.

QCP werd opgericht met de stellige overtuiging dat we anders met plastic moeten omgaan met als doel afvalplastic een tweede leven te geven en daarmee ook voorkomen dat plastic in het milieu belandt.

Operation Clean Sweep helpt QCP medewerkers hoe ze op de juiste manier moeten omgaan met kunststofgranulaat, flakes en poeders en hoe ze deze kunnen verwijderen om te vermijden dat er tijdens het productie- en logistieke proces plastic in het milieu belandt.

© QCP