Op vrijdag 7 februari 2020 hebben de intercommunales IDEA (Coeur du Hainaut) en IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen), en twee privéspelers gespecialiseerd op het gebied van milieu, de groep SUEZ en de groep VANHEEDE, hun partnership geofficialiseerd voor de bouw van het sorteercentrum voor de verwerking van uitgebreide PMD-zakken van Valodec in Ghlin-Baudour. Deze publiek-private samenwerking, initieel opgezet tussen SUEZ en IDEA, evolueert zo van twee naar vier partners met het oog op nog meer circulaire economie in Henegouwen.

Vandaag staat Valodec via het centrum van Cuesmes in voor het sorteren van PMD dat wordt opgehaald in een regio met meer dan 600.000 inwoners. Het sorteercentrum van Cuesmes werd meer dan 15 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien is er veel veranderd en is het toe aan een hervorming om te beantwoorden aan de hedendaagse vereisten voor het sorteren en recycleren van de verschillende materialen die via PMD-zakken of containerparken worden ingezameld. Dat was de aanzet tot een denkoefening in 2017 rond een innovatie industrieel project.

Het sorteercentrum Valodec, dat operationeel wordt in het 2e trimester van 2021, zal een innovatief en evolutief centrum zijn omdat het zich kan aanpassen aan de uitbreiding van de sorteervoorschriften. Het centrum zal tegelijk nieuwe soorten plastic en het gebruikelijke PMD kunnen sorteren.

“De SUEZ Groep heeft Europese ervaring in dit soort uitgebreide afvalsortering”, verduidelijkt Philippe Tychon, General Manager van SUEZ Recycling and Recovery in België. “Om het verwachte kwaliteitsniveau te garanderen, wordt het centrum uitgerust met de meest geavanceerde technieken – optisch sorteren, lucht- en ballistische afscheiders – met name voor het sorteren van folies en plastic bakjes. Op termijn willen we ook zwart plastic sorteren (bijvoorbeeld de aardbeienbakjes) en dat zou een primeur zijn in België”.

De site van ± 3 hectare die voor de uitvoering van dit project werd gekozen, ligt op het grondgebied van Coeur du Hainaut binnen het bedrijvenpark Ghlin-Baudour Nord, en is in het bijzonder bestemd voor industriële activiteiten.

In Mei 2020 start de bouw van deze installatie met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 50.000 ton gesorteerd PMD. Op termijn moet deze installatie 14 gesorteerde fracties voor afval van huishoudelijke verpakkingen afkomstig van 2 miljoen inwoners van verschillende Belgische intercommunales en in het bijzonder in Coeur du Hainaut en Picardisch Wallonië.

© QCP